"Jag är så stolt och imponerad av er."

Så skriver Jonas Holmgren – bland annat – i ett nytt inlägg på för RTÖG:s officiella Facebooksida.

Vad fick dig att skriva det här inlägget?

– Vi har haft en väldigt tuff situation under ganska lång tid. Det är otroligt många medarbetare som har gjort fina insatser och stora uppoffringar. Precis som många andra samhällsaktörer som sjukvården, kommunen, polisen, frivilliga och andra. Det var anledningen.

Vad handlar det om för uppoffringar?

– Många till exempel avbrutit sina semestrar för att delta i olika förstärkningsinsatser. Det är ett stort engagemang.

Hur har sommaren varit för er?

– Det har varit en tuff sommar. Vi har haft en extrem brandrisk med extrema temperaturer som har inneburit påfrestningar för Sverige som helhet.

Har regnet som fallit förbättrat situationen?

– Riskerna har minskat, men mängderna skiljer sig väldigt mycket lokalt. Tyvärr har vi samtidigt åska och blixtnedslag som gör läget besvärligt för oss.