– Det var inget parti som gick till på val på att man ville höja skatten, men när vi såg hur stort underskottet var insåg vi att vi var tvungna att göra det, säger Kaisa Karro (S), ordförande i regionstyrelsen.

På måndagen presenterade hon tillsammans med regionråden Kerstin Sjöberg (C), Alexander Höglund ( L) och Agneta Niklasson (MP) sin budget för nästa år. Budgeten bygger på att regionskatten höjs med 85 öre från och med 2020. Det kommer att förstärka kassan med 863 miljoner kronor. Skattesatsen hamnar på 11,55 kronor.

– Vi har diskuterat och tittat på hur de andra regionerna ligger till. Region Östergötland har ju legat lägst i landet. Efter höjningen hamnar vi på genomsnittet, som är 11,55, säger Kaisa Karro.

Artikelbild

| Den styrande koalitionen i Region Östergötland presenterade budgeten för 2020. Kerstin Sjöberg, Kaisa Karro, Alexander Höglund och Agneta Niklasson.

Tanken är att skattehöjningen i kombination med effektivisering av vården ska balansera det faktum att skatteintäkterna växer långsammare än befolkningen och behoven av vård.

Dessutom ökar behoven av avancerad vård när allt fler överlever exempelvis cancerdiagnoser och hjärtinfarkter, vilket avspeglar sig i den demografiska utvecklingen som pekar på att livslängden ökar.

– Det var inget lättvindigt beslut. Om vi inte hade genomfört skattehöjningen hade vi tvingats göra nedskärningar och varsla personal, vilket vi inte vill, säger Agneta Niklasson (MP).

Varför höjer ni skatten med just 85 öre?

– 85-öringen är väl avvägd i kombination med effektiviseringarna som genomförs. Det är inte så att vi utan vidare kommit fram till att vi ska höja skatten med 85 öre, utan det har skett efter det att vi gjort en bedömning av hur mycket vi kan ställa om vården och hur lång tid det tar. Vi vill inte höja skatten ett öre mer än nödvändigt, säger Alexander Höglund (L).

Den omställning som ska ske inom vården handlar om en lång rad åtgärder – bland annat om att förstärka vårdcentraler, förbättra tillgängligheten, digitalisering, främjande av forskning och med hjälp av mobila team ge patienter möjlighet att få vård utanför sjukhusen.

Efter en kortfattad genomgång av budgeten pekade Kaisa Karro på att deras gemensamma budget går ihop.

– Det är plus på sista raden. Det är viktigt, eftersom det finns lagkrav på en god ekonomisk hushållning.