Planerna på att förvandla det nedlagda kraftverket Marviken till, bland annat, bostäder, hotell och konferenscenter presenterades under tisdagen.

Därmed har också Vattenfalls långa jakt på att hitta en köpare gått i mål. Den 2 januari togs Vattenfalls skylt utanför Marviken ned. Istället satte den nya ägaren, Synthesis Real Estate AB, upp sin på samma plats. Synthesis ska driva det nya projektet, kallat Skärgårdsstaden, tillsammans med Ramboll.

– Vi har kämpat länge med försäljningen. Många lycksökare har passerat längs vägen men nu känner vi att vi äntligen har hittat rätt köpare. Samtidigt lite vemodigt på sitt sätt att lämna Marviken, sa Vattenfalls Mats Thelenius i samband med att planerna för Marviken presenterades för Norrköpings politiker på tisdagen.

Artikelbild

| Vattenfall har tagit ned skylkten vid Marviken och numera är det ingen tvekan om vilket företag som är ny ägare.

Själv har Mats Thelenius ägnat sin arbetstid sedan 2010 till att avveckla verksamheten vid det en gång oljeeldade reservkraftverket. Bara marksaneringen har kostat 90 miljoner kronor och omfattat 4 780 ton miljöfarligt avfall i marken som fraktats bort.

– Köparen får en anläggning som är sanerad efter konstens alla regler, som Mats Thelenius uttryckte det.

– Vi har som sagt lagt 90 miljoner på det projektet.

Redan 2009 beslutade Vattenfall att Marvikens kraftverk skulle läggas ned på grund av bristande lönsamhet. Kraftverket producerade el till och med den 16 mars 2009. Tre år senare annonserade Vattenfall ut Marviken till försäljning. När försäljningen slutligen var klar i höstas, förklarade Vattenfalls produktionschef Per Ljung, i ett pressmeddelande, att man hela tiden sökt en köpare med "en bra affärsidé, kompetens och ekonomi för att utveckla en komplicerad fastighet med många möjligheter".

Artikelbild

| Mats Thelenius på Vattenfall har arbetat sedan 2010 med att avveckla det oljeeldade kraftverket.

Enligt en överenskommelse mellan säljaren Vattenfall och köparen Synthesis avslöjas inte köpeskillingen.

Den nedlagda reaktorbyggnaden sticker upp 87 meter över marken. Samtidigt når anläggningen ytterligare drygt 20 meter ner under jord. Skorstenen mäter 142 meter och de totala måtten, som nu Synthesis och Ramboll disponerar, är 6 300 kvadratmeter uthyrbar area på en sammanlagd fastighetsareal om 248 hektar, varav 80 hektar är mark. Pannrumsbyggnaden, som ligger intill reaktorbyggnaden, är tänkt som hotell i projekt Skärgårdsstaden medan den gamla reaktorhallen bland annat ska rymma ett konferenscenter.