De två företagens verkställande direktörer höll en information hos Ståhls på måndagseftermiddagen om storaffären där norska Heimstaden köper samtliga aktier i familjeföretaget Henry Ståhl Fastigheter AB, med säte i Norrköping.

– Vi tycker att vi har köpt ett fantastiskt fint fastighetsbestånd med lägenheter i centrala lägen, säger Patrik Hall, vd Heimstaden AB.

– Det är hårdvaran affären handlar om men vi tycker även att det är otroligt värdefullt att Ståhls alltid har borgat för hög kvalitet och god service till sina hyresgäster i både lägenheter och kommersiella fastigheter.

Heimstaden och Ståhls vägar korsades för fem år sedan då man gjorde en gemensam fastighetsaffär. Strax före sommaren fick Heimstaden en signal från familjen Ståhl att man kunde tänka sig att sälja fastighetsbolaget och under några månader fördes diskussioner som nu alltså lett fram till att Mikael Ståhl säljer sitt fastighetsbolag.

– Vi blir ett helägt dotterbolag till Heimstaden och våra hyresgäster kommer inte att märka någon som helst skillnad, säger Peter Karlström, vd i dag och framöver för Henry Ståhl Fastigheter AB. Vi kommer att ha ett fortsatt starkt engagemang på de orter där vi äger fastigheter och våra 40-talet anställda påverkas inte heller av den här affären.

Peter Karlström underströk att både personal och hyresgäster ska känna trygghet inför framtiden men det var också påtagligt att affären har föregåtts av starka känslor inför den stora förändring det innebär när ett familjeföretag byter ägare.

– Vår ägare är glad att kunna sälja till ett företag som vi känner så pass väl och det har aldrig varit aktuellt att gå ut på marknaden och bjuda ut företaget till försäljning, säger Peter Karlström. Vi ser ljust på framtiden och är glada över att Norrköping i dag har en så pass starkt tillväxttakt.

Heimstaden är nya som fastighetsägare i regionen men ser paralleller till andra områden där man redan är etablerade.

– Norrköping och Linköping står inför en situation som liknar den stora förvandling som Malmö tidigare gick igenom, säger Patrik Hall. Ostlänken kommer att bidra till den förvandlingen och det känns absolut mer rätt att satsa här än i exempelvis Stockholm som vi nu betraktar som en överhettad marknad.