I ett mejlsvar till NT skriver hon att regeringens arbete för att förändra reglerna pågår och att de är medvetna om problematiken. Annika Strandhäll säger att arbetet för en mer jämlik tandhälsa är angeläget och bör fortskrida, i och med att tandvården fortfarande är för dyr för många.

En förändring ligger i att regeringen nu har infört ett fördubblat allmänt tandvårdsstöd för personer som är 65–74 år, något som tidigare bara gällt personer från och med 75 år och uppåt.

Angående Michaela Wisstings fall säger hon att regeringen även infört åtgärder för ungas tandhälsa: ”Men vi behöver göra mer, vi är inte nöjda”, skriver hon.

Artikelbild

| Utredning. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll skriver att regeringen kommer att utreda vad som kan göras för en mer jämlik tandhälsa.

Annika Strandhäll förklarar också vikten av att jobba förebyggande för god tandhälsa. Hon poängterar att allt arbete som görs måste inkludera även de som har en svagare ekonomi: ”I Sverige ska inte plånboken styra den här typen av frågor”.

Tidigare i år tillkännagav regeringen att man kommer att tillsätta en utredning som ska se över tandvårdssystemet i Sverige, vilken särskilt ska titta på vad som kan göras för att minska socioekonomiska skillnader i tandhälsa. ”Regeringen arbetar aktivt för att tandhälsan ska vara god genom livets alla upp- och nedgångar”, skriver Annika Strandhäll.