Smittskyddsläkare inom region Östergötland Britt Åkerlind säger till P4 Östergötland att efterfrågan på TBE-vaccin har ökat extremt i år. Det får till följd att region Östergötland, som klassas som ett högrisklän för smittan, nu måste gå ut på den internationella marknaden för att försöka få tag i mer vaccin. Frågan är nu bara om det finns mer vaccin att få tag i och när man i så fall kan få den levererad.

Under de senaste 5 åren har det registrerats ett 20-tal allvarligare l fall av TBE-smitta.