Niclas Adler blickar ut över det hänförande skärgårdslandskapet. Det var just den vyn som födde visionen. I ett hisnande projekt ska nu, enligt planerna, det nedlagda kraftverket Marviken förvandlas till bostäder, hotell, konferenscenter och kärnkraftsmuseum.

I höjd med årsskiftet tog nya ägaren Synthesis Real Estate AB över Marviken efter tidigare ägaren Vattenfall. Under tisdagen vallade företaget, under ledning av dess styrelseordförande Niclas Adler, Norrköpingspolitikerna i och runt det gamla kraftverket för att presentera sina planer.

Vilka måste betraktas som storslagna.

Artikelbild

| Med den här vyn behövs ingen tv. Niclas Adler vill förvandla Marviken till, bland annat, bostäder och hotell.

På sikt ska Marviken förvandlas till en helt ny skärgårdsstad – hela projektet är döpt till Skärgårdsstaden – med 1 000–1 200 nya bostäder, ett hotell med 200 rum, ett konferens- och eventcenter, ett ”World Heritage Museum med fokus på kärnkraft och kärnvapen, en marina med kapacitet för stora kryssningsfartyg, ett äldreboende samt ett cancer- och strokecenter.

Kalkylen för hela projektet beräknas enligt Niclas Adler till mellan 3,5 miljarder och fyra miljarder kronor.

– Vår tanke är att finansiera med investerare, delvis genom fondstrukturer, delvis genom vår samarbetspartner Ramboll och så genom bankerna, förklarar Niclas Adler.

Han tror och hoppas också på intresse från fastighetsägare i Norrköping. En förhoppning han delar med Reidar Svedahl (L) ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.

Artikelbild

| Reidar Svedahl (L), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, i samspråk på taket med entreprenören Niclas Adler.

– Jag kan tänka mig att det finns intresse från fastighetsägare på samma sätt som i Inre hamnen.

Norrköpings kommun går inte in med någon form av finansiering i projektet.

Artikelbild

| Det nedlagda kraftverket går en ny framtid till mötes, enligt planerna som presenterades på tisdagen.

Däremot ska kommunen vara med på fastighetsmässan Mipim i Cannes om tre veckor.

– Vi ska lansera Skärgårdsstaden för internationella fastighetsägare för att väcka intresse. Det gör vi, Norrköpings kommun och Ramboll tillsammans, säger Niclas Adler.

Artikelbild

| Niclas Adler ledde rundvandringen i den gamla kraftanläggningen.

– Så fort den nya detaljplanen är godkänd räknar vi med att sätta igång, förklarade entreprenören Niclas Adler.

Det krävs en rad tillstånd från både kommunen och länsstyrelsen för att planerna ska bli verklighet.

Artikelbild

| Det finns onekligen gott om stora ytor i det nedlagda Marviken.

– Ambitionen är att skapa en helt ny stad här ute som är levande året runt. För att lyckas måste vi också hitta lösningar för skapa en hållbar infrastruktur.

Niclas Adler betonade också att det är Marvikens läge, med skärgården runt knuten, som är själva kärnan i satsningen.

Artikelbild

| Marviken är en välbekant siluett på Vikbolandet, där Bråviken mynnar ut.

– Utsikten ligger bakom hela visionen. När jag fick se den insåg jag samtidigt potentialen. Bor man här, behöver man aldrig ha någon tv eller några tavlor att titta på. Men det krävs samtidigt en ordentlig kraftsamling. Det går inte att göra något litet. Då dör projektet och det blir som i Arkösund.

Inom tio år hoppas Synthesis, som samarbetar i projektet med Ramboll, att Skärgårdsstaden ska vara verklighet.

Artikelbild

| Niclas Adler från Synthesis (till vänster) berättade om övertagande från Vattenfall, här representerat av Mats Thelenius.

– Visst, bostadsmarknaden går upp och ned. Men vi är inte oroliga. Vi siktar på ett brett segment med ett prisvärt boende. Fokus ligger på tillgänglighet och ett yteffektivt boende.

Efter dragningen via powerpoint blev det rundvandring i kraftverket. Turen slutade på taket, 87 meter över marken. Den hänförande utsikten i senvintersolen gjorde sitt till för att sälja in projektet. Från politikerhåll var det också genomgående tummen upp.

– Häftigt att vilja göra något gott av något som en gång riskerade att bara förstöra, sa samhällsbyggnadsnämndens ordförande Reidar Svedahl (L).

På onsdagen presenteras Marvikenplanerna för kommunala tjänstemän och för boende i området.