– Jag brukar säga att den här enkäten är som en febertermometer, den visar om något inte står rätt till men den ger inte alla svar. När vi för tre år sedan såg att många av våra elever ofta var stressade började vi att undersöka problemet och har därefter gjort mycket för att förbättra situationen, berättar Tobias Siverholm, fritidsledare vid Värgårdsskolan i Kisa.

"Om mig" är en omfattande enkät som genomförs med initiativ från länsstyrelsen där Östergötlands samtliga elever i årskurs åtta och i tvåan på gymnasiet svarar på frågor som rör allt från psykisk och fysisk hälsa till trygghet och droganvändande. För Värgårdsskolan är resultaten viktiga och under de senaste åren har personalen jobbat hårt för att förbättra stressnivån hos eleverna.

– Vi har bland annat gått en tvådagarskurs i första hjälpen i psykisk hälsa och vår kurator har föreläst om olika verktyg som eleverna kan använda för att jobba med stress och ångest. Vi har dessutom infört provscheman som gör att eleverna max har två prov varje vecka och vi har fått mer resurspersonal, fler vuxna, på högstadiet, berättar Tobias Siverholm.

Artikelbild

| Fritidsledaren Tobias Siverholm är nöjd över att Värgårdsskolans elever känner sig mindre stressade, men han ser att arbetsron är något som skolan behöver jobba mer med.

Årets resultat visar att åtgärderna har gjort nytta men när det gäller arbetsron i klassrummet ser fritidsledare Siverholm att skolan behöver anstränga sig ytterligare.

– Det är helt klart så att eleverna mår mycket bättre psykiskt, men sedan får vi som om det är ett trendbrott eller en tillfällighet. Arbetsron i klassrummet är något vi behöver jobba stenhårt med och ha som ett fokusområde framöver. Vi behöver ge eleverna ännu mer stöd och hjälp att utvecklas.