Sedan 2017 har fiberleverantören IP Onlys 50-tal utplacerade reklamskyltar kunnat ses på privata tomter runt om i Tjällmo, som MVT rapporterat tidigare. Det stod dock klart i början av 2019 att det inte skulle bli någon fiberutbyggnad för fiberleverantören i området. 

Tomtägaren Björn Pauli som fått en skylt utplacerad på sin tomt riktade kritik mot företaget och sa att han störde sig på att ingen tagit bort skyltarna efter så lång tid. Dessutom tyckte han att det var fel att skyltarna satt kvar och gjorde reklam för IP Only när de inte levererat någon fiber i området. 

Under veckan som varit har företaget åkt runt och plockat bort skyltarna meddelar presschefen Niclas Karnhill på IP Only. Han meddelar vidare att företaget beklagar dröjsmålet och medger att de brustit i sina rutiner. 

– Vi förstår om de boende är kritiska, skyltarna skulle ha tagits bort tidigare i detta område. Vi ska gå igenom vad som gick fel så att det inte händer igen.

Han säger också  att företaget har som ambition att ta ner sina skyltar när ett projekt är avslutat.  

– Men uppenbarligen har det inte fungerat som det ska i det här fallet. 

Kommer ni ändra något i era rutiner när ni placerar ut skyltar?  

– Vi kommer se över våra rutiner för att säkerställa att vi bättrar oss på den fronten. På många ställen har vi dock merförsäljning som pågår en längre tid, då låter vi skyltarna stå kvar lite längre som information till de boende.