Ombyggnationen började i oktober för att lösa akuta åtgärder i arbetsmiljön. Det handlar om att separera utrymmen för kläder, fordon och förbättrade hygienutrymmen. Renoveringen behövdes i avvaktan på nya lokaler. 

– Det har renoverats så vi inte behöver ha larmställen (utryckningskläderna, red. anm.) i vagnhallen. En befintlig vägg har flyttats och en ny har uppförts för avgränsning mot hallen med fordon, förklarar Jens Karlsson som är platschef på deltidsbrandkåren i Tjällmo.

– Det var riktigt trångt här när alla skulle byta om bredvid bilen och sedan skulle alla ut åt samma håll genom avgaserna från bilen,  flikar deltidsbrandman Janne Brandt in.

Artikelbild

| Jens Karlsson visar de nya lokalerna, här är det nya omklädningsrummet med individuella skåp

Flytten av väggen har gjorts för att få plats med en större brandbil som förväntas komma i slutet av nästa år. Nya utrymmen för dusch och omklädning har också renoverats och ny ventilation har monterats. 

– Allt detta medför att vi får en mer funktionell station, bättre arbetsmiljö och vi blir en attraktivare arbetsgivare, säger Jens.  

Besiktning av lokalerna utfördes den 11 december och ombyggnationen beräknas uppgå till en kostnad av 1,4 miljoner kronor.

Det var enligt ett beslut från Samhällsbyggnadsnämnden, i mitten av maj, som åtgärderna beskrevs som akuta. Pengar omdisponerades från andra projekt för att bekosta ombyggnationen. Jens upplever att renoveringen flutit på trots den snäva tidsramen. 

Artikelbild

| Innan renoveringen hängde alla larmställen i vagnhallen på rad här. Det blev trångt och luften fylldes med avgaser från bilarna innan alla brandmännen klätt om.

– Det har inte varit några större problem, lite ändringar blir det alltid under resans gång.