– Biblioteket är en viktig demokratisk utpost och vi har av tradition ett folkbildande uppdrag, människor kommer hit för att lära sig saker och hitta information. Förr handlade det om böcker, men i dag finns det så många fler former där information förmedlas, och då breddas ju också vårt uppdrag och ansvarsområde, menar biblioteksassistent Emil Thuresson och bibliotekschef Thomas C Ericsson.

"All digital week", eller rättare sagt Digitala veckan, är en europeisk kampanj som har till syfte att öka den digitala delaktigheten. Mellan den 25 och 31 mars är målet att främja mediekunnighet genom kritiskt tänkande och digital läs- och skrivkunnighet, men också att skapa trygghet och tillit till teknik och i längden även förbättra människors anställningsbarhet för digitala jobb. På biblioteket i Kisa anordnas två informationstillfällen, på måndag och fredag, där Götabibliotekens egna digitala verktyg och e-tjänster lyfts fram. Här finns tillfälle att lära sig mer om vilka möjligheter som finns kring allt från e-böcker och strömmande film till släktforskning och talböcker.

– Vi har tidigare haft olika kampanjer för att öka den digitala delaktigheten i samhället, kanske främst med inriktning mot äldre och nysvenskar, och under den här veckan fokuserar vi på de e-tjänster vi har att erbjuda här på biblioteket, berättar bibliotekschef Ericsson.