Sankt kors vd Johan Kristiansson framhärdar med satsningen på Linköping aviation park, ett företagskluster kring flygverksamhet som ska ligga granne med Saabs landningsbana och Linköping city airport.

– Även om det kommer att ta tid så är vi säkra på att vi måste vara beredda med en detaljplan för det här området. Ett exempel är Ruag space som ligger alldeles intill Saab, och båda har växtvärk. Måste Ruag växa ännu mer så är risken att man väljer en annan stad i Europa om det inte finns plats här, resonerar Kristiansson.

– Här kan vi skapa ytor för verksamheter med upp till 20 000 anställda, tillägger han.

Artikelbild

| Företagspark. Ett tiotal hangarer i nen cirkel och en taxiväg ut till start/landningsbanan. Så kan företagsparken se ut, fullt utbyggd.

Tanken är ett flygkluster, att samla företag med behov av en landningsbana på ett område norr om banan. Det är cirka 300 000 kvadratmeter tomtyta som i dag består av åkermark och en arrenderad lantgård på kommunal mark. Idén med Linköping aviation park föddes på 00-talet under det borgerliga styret. Förebilderna är IT-klustret Science Mjärdevi park, och grön näring-parken Vreta kluster.

– I ett flygkluster kan framtida avknoppningar från befintliga företag rymmas, liksom andra verksamheter som kommer att vilja flytta till Linköping.

Enligt den gamla detaljplanen från 2011 skulle Linköping aviation park kunna rymma både flygrelaterade företag, andra företag samt till och med ett köpcentrum. I den nya ligger fokus på infrastruktur och logistik för de tänkbara företagen kopplade till flyg. Ett tiotal hangarer lagda i en cirkel med en stor rondell i mitten gör att man bara behöver en enda taxiväg ut till start/landningsbanan.

– Meningen är inte att bygga allt i ett enda svep. Här gäller det att ha uthållighet. Intresset för det här markområdet kommer att öka. Och då är det viktigt att vi inte har placerat något som inte alls är flygrelaterat där, säger Kristiansson.

Artikelbild

| Företagspark. Ett tiotal hangarer i nen cirkel och en taxiväg ut till start/landningsbanan. Så kan företagsparken se ut, fullt utbyggd.

Trots alla stora planer så har Linköping aviaton park hittills inte fått vingar. Nya förhoppningar dök upp i våras då Sankt kors plötsligt hade 3–4 företag kopplade till flygindustri inom materialteknik och elektronik som visade intresse. Men ett par av dem föll bort.

– Det handlar bland annat om ett företag som inte själva fått affär i sin verksamhet, och har valt att hoppa av.

Artikelbild

| Johan Kristiansson, vd för kommunala fastighetsbolaget Sankt Kors.

Kristiansson återkommer till långsiktigheten. Han noterar att den typen av företag som han tänker sig till Linköping finns runt Bromma flygplats i Stockholm. Den flygplatsen är ständigt diskuterad för nedläggning. Avtalet löper dock ut först om tjugo år.

– Linköping är den stad som har bäst förutsättningar för den här typen av företag. Men de flyttar inte än. Tjugo år är en evighet för ett företag. Därför måste vi vara uthålliga, säger Johan Kristiansson.