Ekonomi Trots att en ny lag skulle öka skyddet för kunder som köper mobilabonnemang via telefon så fortsätter problemen, skriver SVT Nyheter och Plus. Konsumenter stressas till att ta köpbeslut, luras in i ogiltiga avtal och får inte den tid till reflektion som de har rätt till.

Lagändringen innebär att avtal som ingås över telefon eller på gatan måste signeras av kunden. Men trots det visar Konsumentverkets uppföljning att det förekommer att försäljare ingår muntliga avtal med kunder. Dessutom får avtal inte signeras under pågående samtal, utan kunden ska ges tid till reflektion – något som alltså inte sker.

Vi ser att det finns bolag som kringgår reglerna, säger Cecilia Tisell, generaldirektör på Konsumentverket till SVT.

Civilminister Lena Micko (S) säger till SVT att regeringen nu ska utreda om skriftlighetskravet ger ett tillräckligt skydd för konsumenterna.