– Syftet är att skapa en väg in till kommunen för företagarna. Vi har sett att näringslivet har lite andra frågor än vad gemene man har, säger Anna Boholm, som blir gruppchef för den nya avdelningen inom ramen för näringsliv och tillväxt.

Avdelningen ska vara bemannad dagligen, men av olika tjänstemän som finns på plats på ett rullande schema. Tjänstemännen kommer från de områden som näringslivet ofta har frågor kring: Miljö- och samhällsbyggnad, gator och trafik samt livsmedel och alkoholtillstånd för att nämna några.

Bakgrunden är dels den nya organisationen där man flyttar in näringslivsfrågorna från ett separat bolag till den kommunala förvaltningen, dels åratal av hård kritik från småföretagare som känt sig förbigångna och dåligt sedda.

Artikelbild

| Näringslivsdirektören Pia Carlgren och kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) i Linköping.

– Det finns feedback och kritik som vi har lyssnat på. Vi tror på den här organisationen eftersom tjänstemännen inte sitter i företagsservice hela tiden. De går in och ut, och på så vis kommer de att ta med sig näringslivets perspektiv in i organisationen, säger Pia Carlgren, näringslivsdirektör.

Kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) är nöjd.

– De synpunkter jag får från företagare är att man kan sakna information om exempelvis vägarbeten eller om bygglov. Man vill veta hur lång tid det tar. Det är något vi ska arbeta med. Företagsservice och satsning på digitalisering där man kan följa sitt ärende är något vi tror mycket, säger Edlund.

Kalle Tegnestedt, livsmedelsinspektör, är en av tjänstemännen som ska möta företagen på det nya sättet.

Artikelbild

| Kalle Tegnestedt, livsmedelsinspektör, ser fram emot att få frågor från näringslivet.

– Det ska bli spännande att se hur många som hör av sig. Jag tror att det här är bra, säger han.

Även företrädare för näringslivet gör tummen upp, med viss tvekan.

Artikelbild

| Kalle Tegnestedt, livsmedelsinspektör och Malin Grahn, kommunikatör, ska svara på frågor från näringslivet i kommunens nya företagsservice.

– Just den här typen av kontakt finns i de kommuner där relationen med näringslivet fungerar som bäst. Men det behövs mer. Till exempel bestämda tider på kvällar och att man vågar sätta upp punkter på vad man tänker leverera till näringslivet, säger Frida Boklund från intresseorganisationen Företagarna.

Svenskt näringsliv gör årligen attitydundersökningar kring företagsklimatet i Sveriges kommuner. Linköping har trillat bakåt i statistiken.

Artikelbild

| Positiv. Sofia Sjöström på Svenskt näringsliv är positiv till Linköpings satsning på företagsservice.

– Det här är bra! Satsningen på företagsservice är ett av våra första åtgärdsförslag. Det ska bli roligt att se vad det får för resultat i våra mätningar. I andra kommuner har det visat sig positivt, säger Sofia Sjöström, regionchef på Svenskt näringsliv i Linköping.