– Det är en närmast unik beställning. Det är inte många bolag i världen som kan utveckla ett sådant här torpedsystem. Vi har diskuterat med FMV om en ersättare av det gamla systemet i flera decennier. Det är 30 år sedan svenska försvaret utvecklade ett helt nytt torpedsystem, säger Görgen Johansson, vd för Saab Dynamics.

Nu hade Saab vissa föraningar. Beställningen av en helt ny ubåt, A26, förra året och beställningen av förprojektering på en ny, lätt torped gav nog en fingervisning.

– Så är det givetvis. Vi har förberett oss, men det är inte klart förrän det är klart! Det är många som har jobbat hårt länge hos oss för att det här avtalet ska bli av, säger Görgen Johansson.

Artikelbild

| Ubåten A26 utvecklas och byggs just nu av Saab i Karlskrona. Den kommer att bära den nya lätta torpden med beteckningen 47.

Ubåtsjakt

Beställningen uppgår till ett totalt värde av cirka 1,53 miljarder kronor. Leveranser sker löpande under perioden 2016–2024. Det nya torpedsystemet ersätter modell 45 och får beteckningen Torped 47. Systemet ska fylla Försvarsmaktens behov av en ny ubåtsjakttorped. Det ska kunna fungera från ubåt, korvett och helikopter i grunda vatten. Systemet kommer att vara utrustat med både en passiv och en aktiv målsökare samt kunna använda trådkommunikation i likhet med dagens torpedsystem. Det utvecklas för svenska vatten i Östersjön som ställer höga krav:

– Grumligt och grunt vatten. Dessutom skärgårdsmiljö. Och även från helikopter. Den stora utmaningen är navigation. Det krävs mycket avancerad styrning och kontroll i sådana vatten, säger Görgen Johansson.

Vättern avgörande

Artikelbild

Görgen Johansson, vd för Saab Dynamics.

Vilken betydelse får anläggningen i sjön Vättern utanför Motala för detta?

– Den är helt avgörande eftersom det är där allt testverksamhet ska ske, svarar Görgen Johansson.

Var ska torpeden tillverkas?

– Sammansättningen ska ske i Linköping. Men egentligen lägger vi inte så stor vikt vid orterna utan snarare vid kompetensen. En del av utvecklingen sker i Karlskoga, när det handlar om sprängverkan till exempel. Och i Linköping finns utveckling av missiler. Vi är ganska trygga med att vi kommer att klara det här.

Vad betyder det för antalet anställda i länet?

– Vi har redan förberett oss på det. Men framför allt säkrar det jobben för framtiden.

När nu svenska staten har klargjort att man vill ha torpeden fortsätter Saab att bearbeta andra länder.

Vilka länder är mest aktuella?

– Man kan tänka sig länder som har samma förhållanden som vi, länder runt Östersjön till exempel, svarar Görgen Johansson.

Lång erfarenhet

Saab har lång erfarenhet av torpedutveckling. I början av 1940-talet flyttades Centrala Torpedverkstadens tillverkning från Karlskrona till Motala. Långt in på 00-talet utvecklade man här ett torpedsystem (torped, mina, sensor, TMS) som regeringen under borgerligt styre valde att skjuta upp. Saab flyttade då delar av verksamheten till bland annat Linköping, men behöll testanläggningen.

Så här sa dåvarande försvarsministern Sten Tolgfors (M) till Corren i januari 2008:

"TMS är avstyrt. Det är inte ekonomiskt försvarbart att utveckla ett eget system utan att se om vi kan göra det i samarbete med andra länder".