Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildning som vanligtvis omfattar två år. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar och beslutar vilka som ska ingå i yrkeshögskolan. Myndigheten beviljar också statliga medel till anordnarna samt utövar tillsyn. Nu är det klart vilka utbildningar som får stöd i år.

Vretagymnasiet kan till exempel starta utbildningar till skogsplanerare och ridskollärare. Och en av de större aktörerna, Östsvenska yrkeshögskolan, kan starta fem nya utbildningar. I Linköping och Mjölby handlar det om mjukvaruutveckling och lokförarutbildning. Sedan tidigare har Östsvenska YH bland annat beslut om flygtekniker och specialistundersköterska inom anestesi- och operationsvård i Linköping.

– Vi är mycket tacksamma och glada över det besked vi fått och att vi tillsammans med arbetsgivare i länet kan bidra till att stärka vår region och motverka den missmatchning som råder, säger Östsvenska yrkeshögskolans vd Ann-Charlotte Thorén i en kommentar.

Artikelbild

| Ann-Charlotte Thorén på Östsvenska yrkeshögskolan är nöjd. Flera av de nya yrkesutbildningarna anordnas av dem.

Yrkeshögskolan TUC har fått sju utbildningar beviljade i Linköping, bland annat två helt nya: Fastighetsförvaltare och fastighetsingenjör.

– Glädjande besked för marknaden då efterfrågan är enormt stor på båda utbildningsinriktningarna. Med tanke på att det byggs nya fastigheter så ökar också kraven på att skolan kan leverera det marknaden söker och de utexaminerade personerna kommer ha en säker arbetsmarknad att gå till då fastigheterna består, säger Jonas Gustavsson, marknads- och HR-chef inom fastighetsteknik.