– Det här förslaget var uppe på det senaste direktionsmötet och jag som representant från Kinda har inte själv mandat att besluta om att öka kommunens kostnader med 600 000 kronor per år. Därför bad jag att få återremittera frågan och nu har kommunstyrelsen tagit ställning, berättar Conny Forsberg (S).

I dag bygger Itsams finansieringsmodell på att respektive medlemskommun betalar ett visst anslag baserat på kommunernas IT-budgetar vid förbundets bildande. Vid uppstarten deltog kommunerna Kinda, Ydre, Boxholm och Ödeshög. För Vimmerby och Åtvidaberg, som anslöt senare, är kostnaderna i dagsläget högre.

– I och med att Vimmerby och Åtvidaberg kom in senare har man från Itsams sida fått lägga ner större kostnader på dessa kommuner. Nu har de kommit ikapp övriga medlemskommuners nivå och menar att finansieringen borde vara mer rättvis, förklarar oppositionsrådet Christer Segerstéen (M) och kommunstyrelsens vice ordförande Lars Karlsson (L) fortsätter:

Artikelbild

| I dagsläget betalar medlemskommunerna ett visst anslag baserat på deras respektive it-budgetar vid förbundets uppstart.

– Jag tycker personligen, och det är väl samma som kommunstyrelsen kom fram till, att vi som har byggt upp Itsam från början har tagit vissa risker och då är det rimligt att det finns en skillnad i kostnaderna.

Just nu genomför Kindas förvaltningar en inventering av de kommunala verksamheternas it-behov. När den är klar påbörjas utredningen kring kommunens framtida IT-verksamhet, och möjliga alternativ till Itsam.

– Man räknar med att den ska vara färdig till kommunstyrelsens sammanträde den 24 juni, avslutar Forsberg.