– Det är klart att det påverkar stämningen. Det är väldigt positivt att se att det går bra, säger platschefen Anders Lindström om resultatet som presenterades på torsdagsmorgonen.

Men han tillägger samtidigt detta:

–Vi har jättetuffa mål på produktionen och väldigt tuffa utvecklingsprojekt. Vi kan inte fokusera på kvartalsrapporter. Då måste vi se längre.

Artikelbild

| Per Norlander, klubbordförande för Sveriges ingenjörer på Ericsson i Linköping har hopp om framtiden.

Ericsson-aktien rusade på Stockholmsbörsen efter att bolaget vänt förra årets förlust i tredje kvartalet (-3,7 miljarder kronor), till en rörelsevinst på 3,2 miljarder kronor.

De senaste åren har kantats av uppsägningar. I Linköping har man samtidigt nyanställt drygt 120 personer. Enligt Lindström vill man nu hålla ett "jämnt flöde" med nyanställningar. Per Norlander, klubbordförande i Linköping och representant för Sveriges ingenjörer i Ericssons koncernfackliga grupp, berömmer den nya koncernledningen med Börje Ekholm i spetsen:

– En helt annorlunda inställning. Man har visat uppskattning för sina medarbetare och släppt in våra synpunkter. Det betyder något om högsta chefen signalerar att man förstår att medarbetarna tappat fart på grund av situationen. Våra medlemmar har fått uppskattning från ledningen precis när de har behövt den.

Kan du jämföra med hur det var tidigare?
Artikelbild

| Anders Lindström, platschef på Ericsson i Mjärdevi i Linköping är positiv till utvecklingen på Ericsson.

– Budskapet var att "ni är för dyra". I dag ser man medarbetarna som en tillgång. Det är stor skillnad om en ingenjör går och oroar sig för att tjänsten snart kan flyttas till Indien, eller om samma ingenjör lägger allt fokus på att lösa ett tekniskt problem.

– I dag har vi samma uppfattning om problem och svårigheter. Vi är inte överens om alla lösningar men vi har en gemensam världsbild

På Ericsson i Linköping är Sveriges ingenjörer det största fackförbundet med 500 medlemmar. Per Norlander känner nu hopp inför framtiden:

– I Linköping utgör våra medlemmar ren kärnverksamhet, eftersom det främst handlar om forskning och utveckling här, säger han.

Vad behöver Ericssons högsta ledning göra nu?

– Man måste ge mellanchefer utbildning och se över chefsprofilerna. Det behövs en annan typ av chefer i ett företag som går med vinst. Man ska behålla kompetensen och inte säga upp folk. Slaktaren måste övergå till att bli coach. Det är något som många chefer behöver hjälp med nu. Men det är också något som vi upplever att vi är överens med ledningen om, säger Per Norlander.

Vilken är den största utmaningen rent fackligt?

– En av utmaningarna är att skapa en trygg rörlighet inom företaget. Personalen måste ses som en tillgång som kan ta med sig kompetens till andra områden och avdelningar, svarar Per Norlander.