Vissa uttryck eller bildlösningar passar bäst inom målerigenren. I den här utställningen handlar det uppenbart om bilder av den arten. Sundberg har utnyttjat de måleriska förutsättningarna på ett tilltalande sätt.

Han befinner sig på fält som många beträtt före honom. Då är det givetvis en klar fördel om man lyckas avsätta personliga spår i terrängen. Sådana har den här konstnären åstadkommit - till viss del. Inte i så hög grad att man utan vidare skulle kunna fastställa verkens upphov, utan att vara väl förtrogen med dem, men tillräckligt för att de ska signalera innerlighet och ambition.

En och annan målning hade tett sig tämligen konventionell i sin uppbyggnad, om han inte hade fört in diverse ljussensationer, upplöst vissa partier eller förstärkt färger hos en del detaljer och avsnitt. Sundbergs blick för den typen av vitaliserande insatser är utan tvekan tränad och fungerande.

De viktigaste attributen för att få till den dynamik som uppträder här och där, är ändå de figurativa, men odefinierbara linjer och figurer som fått göra intåg och sätta en markant prägel på de flesta målningarna. Tillsammans med förekomsten av färger som kräver uppmärksamhet och gator och blänk av starkt ljus, skapar de känslan av ett skeende som kan vara högst temporärt, men som även kan vara giltigt i ett längre tidsperspektiv.

I några av de mer föreställande bilderna ligger det primära uttrycket hos stämningar som vuxit till sig i ett ruvande mörker runt lantliga hus.