– Trollgölen ligger intill tre andra naturreservat, Högstugan, Svalgölen och Åbobranterna, och det betyder väldigt mycket. Att ha så mycket skyddad areal på ett begränsat området är väldigt värdefullt och ovanligt. Tack vare det ökar chansen att många fåglar, djur och växter, som inte klarar sig i det vanliga landsskapet, kan leva här, berättar Jens Johannesson, biolog hos länsstyrelsen Östergötland.

Biologen Johannesson beskriver Trollgölen som den sista pusselbiten i ett totalt 165 hektar stort område av skyddad skog. Här finns produktiv barrskog på kuperad och blockig mark där träden är så väl gamla som grova. Detta blandas med fuktiga marker i form av källor och mindre kärr. I dessa förhållanden, som är typiska för Kindas natur, trivs ovanliga arter så som lunglav, aspfjädermossa och knärot.

– Det är arter som är sällsynta i det vanliga skogslandskapet och de klarar kanske inte att bli friställda ute på ett hygge, utan de behöver en lite mer orörd miljö, säger Johannesson.

Artikelbild

| Trollgölen är Kindas senaste naturreservat, ett naturreservat som är unikt och värdefullt enligt Länsstyrelsens biolog Jens Johannesson.

Tillsammans utgör de fyra naturreservaten stora möjligheter, inte bara för djur och natur, utan också för turism och vandringsintresserade. Enligt Johannesson skulle de skyddade arealen, som bland annat består av flera torplämningar, på sikt kunna knytas samman med hjälp av en vandringsslinga.

– Alla de här folklämningarna gör att det finns ganska mycket att titta på även om man inte är intresserad av växter och blommor. Det finns absolut potential för guidade turer, menar Länsstyrelsens biolog.