Resandet i Linköpings tätort står för ungefär en tredjedel (10,8 miljoner) av Östgötatrafikens cirka 30,4 miljoner resor. Tillsammans med busstrafiken till förorter som Sturefors och Ljungsbro gjordes 11,6 miljoner resor i Linköping, vilket är en ökning från 2016 med 5,4 procent.

– Trenden med ett ökat resande på Östgötapendeln, i Linköping och i Motala håller i sig.

Under 2017 ökar även antalet resor i Norrköping vilket är mycket glädjande, säger Sofia

Malander, vd Östgötatrafiken i en kommentar.

Resandet i Norrköpings tätort ökade med 110 000 resor och nådde därmed över totalt åtta miljoner resor. Men ökningen är bara hälften så stor som den i Linköping.

Vad beror det på?

– Pendlingen till Linköping är större och det ger utslag. Man reser kanske med Östgötapendeln och tar sedan bussen in till olika destinationer i kommunen, svarar Mattias Näsström, trafikoperativ chef.

I Motala gjordes 20 000 fler resor under 2017, och totalt 1,1 miljoner resor. Det är en ökning på 1,8 procent.

På Östgötapendeln, som brukar liknas vid länets pulsåder i kollektivtrafiken, ökade antalet

resor med 150 000 eller fyra procent. Tågpendeln närmar sig därmed 3,9 miljoner resor.

Resor i områden med ett litet resandeunderlag minskade från strax över en miljon till strax

under en miljon. Trafiken på landsbygden står för cirka 3,1 procent av resorna i länet under året.

– Minskat nyttjande av kollektivtrafiken leder till att vi drar in linjer. Det ena ger det andra, då minskar också nyttjandet, säger Mattias Näsström.