– Hästen är ett konstverk som är skänkt till Boet som en gåva. Den är ju en del av orten och inte ämnad för andra skolor i kommunen oavsett om vår skola är nedlagd eller inte.

Orden kommer från ordföranden Christina Bryntesson i Boets byalag. Beslutet i kultur- och fritidsnämnden om att den blå betonghästen skulle flyttas för att återanvändas som konstnärlig utsmyckning när Röks skola bygger ut, tog som ett slag i magen hos boende på orten. Både byalaget och fritids, som fortfarande huserar i den nedlagda skolans lokaler, ogillade idén och framförde det när kommunen kontaktade dem före beslutet togs. Men hästen Janni, som stått på skolgården i mer än tio år, skulle få ge sig ut på sitt livs galopp.

– Flytten av hästen rörde upp väldiga känslor i Boet. Jag tror att det fortfarande är ömt att skolan här las ner och nu ville de ta hästen också. Vi ser inte den som en lekplatsutrustning utan som ett konstverk.

Artikelbild

| Den blå betonghästen vid Boets skola blev föremål för heta känslor på orten när politikerna beslutade att hästen skulle flyttas.

Av de fem hästar som skapades för lika många skolgårdar runt sjön Sommen så har fyra av de andra hästarna fått ge upp med tidens gång. Den som står i Boet klättras det på fortfarande när det hålls midsommarfirande och marknad på platsen. Men visst vittnar både mossa och trasiga hovar om att den haft sina bästa dar.

– Men den har blivit en väldigt stark symbol för boende i Boet. När jag ser hur roligt barn har vid den här hästen på midsommar, då tåras mina ögon, säger Arne Arvidsson som också sitter med i styrelsen för byalaget. Efter beslutet om flytten fick han i uppgift att försöka få politikerna att ändra sig.

– Vi pekade både på den juridiska rätten – kan man ta något som vi har fått som gåva? Men också den moraliska – är det rätt att flytta hästen som så många har minnen kring?

Argumenten sammanfattades också i en skrivelse till Förvaltningsrätten. Men så långt ser det inte ut att behöva gå nu. Efter ett möte med samverkansgruppen för den politiska majoriteten i Ödeshög så vänder politikerna helt om.

Artikelbild

| Hästen Janni är lite mossig och har trasiga hovar, men har blivit en stark symbol för Boet, menar byalaget.

– Vi trodde inte att det här skulle röra upp så mycket känslor, men det är tydligt att boende i Boet känner väldigt mycket för den här hästen. För mig är det inget konstigt att vi backar nu, vi gör om och gör rätt, säger nämndens ordförande Per Svenningsson.

Politikerna kommer att föreslå att det tidigare beslutet om flytt ska upphävas på nästa nämndmöte den 15 maj.

Artikelbild

| I mer än tio år har betonghästen tittat ut över skolgården i Boet – nu blir det några år till.

Hur blir det med utsmyckning i Rök nu då?

– Det får vi diskutera vidare. Det blir ingen häst i alla fall.