De är äldre, fler har bil, fler är arbetslösa och inkomsterna är lägre. Många, många fler bor i eget hus och dessa hus kostar bara en tredjedel (drygt en miljon) av en kåk någon annanstans i Sverige, där ett hus i genomsnitt kostar nästan tre miljoner kronor.

Statistiska centralbyrån, SCB, har statistik från 2017 som alltså visar att många äldre bor i Ödeshög. Genomsnittsåldern för de 5 343 invånarna som finns i Ödeshög är 45 år, fyra år mer än i övriga Sverige.

Andra skillnader: många av unga Ödeshögsbor är födda utomlands. Bortåt 20 procent av eleverna i skolan har ett annat modersmål än svenska. Av dem som har kommit upp lite i åren är å andra sidan fler svenska, bara knappt 12 procent av hela befolkningen är född utanför Sverige. I övriga landet är de utlandsfödda fler än 18 procent.

Artikelbild

Det här är en riktigt glesbefolkad kommun med sina 12,3 invånare per kvadratkilometer, ganska exakt hälften av befolkningstätheten i hela landet. Mer än 74 procent av invånarna bor i eget hus. Riksgenomsnittet är 40,9 procent. Resten av Ödeshögsborna bor i hyresrätt för bostadsrätter finns det knappt några alls. Enligt SCB:s statistik byggdes dessutom bara två (!) lägenheter i kommunen detta år, 2017.

Arbetslösheten är lite högre i Ödeshög än i andra kommuner, 7,8 procent jämfört med rikssnitet 6,7 procent. Inkomsterna är också lägre, 254 000 kronor per år jämfört med övriga landets snittlön på 300 000 kronor. Det är färre som har högre utbildning i Ödeshög än i Sverige som helhet.

Ödeshögsborna var duktiga på att gå till valurnorna. 87,4 procent röstade i valet jämfört med 85,8 procent i riksgenomsnitt. Däremot röstade Ödeshögsborna annorlunda. I kommunvalet ville mer än var fjärde Ödeshögsbo, nästan 27 procent, se (KD) vid makten. Detta var en tillbakagång för partiet jämfört med valet innan, 2010, då mer än 30 procent röstade på (KD).

I riksdagsvalet röstade Ödeshögsborna också annorlunda än i övriga landet förra valet. (KD) fick 10 procent (4,6 i Sverige); © fick 9,4 (6,1 i Sverige) och (SD) fick 17,4, (12,9 procent i övriga Sverige).

Ännu en specialare finns bara i Ödeshög: Ödeshögspartiet. Det fick över 9 procent 2014 och valet innan nästan 15 procent.

Många skillnader mellan Ödeshög och andra, alltså. Vad kan man dra för slutsats av det då? Kanske att det är rätt svårt att förutsäga sånt som valresultat i en kommun som Ödeshög.

Här kan det hända grejer.