Enligt polisanmälan ska det misstänkta djurplågeriet ha skett utomhus den 23 april. Anmälaren, som har någon form av relation till hundägaren, bevittnade när denne ska ha slagit hunden med knytnävar och koppel. Vittnet vände sig till länsstyrelsen som har tillsynsansvar över djurärenden och det ledde i sin tur till en polisanmälan.

– Vi har precis fått in det här ärendet och ska gå igenom de handlingar som finns för att se hur vi kan gå vidare, säger Andreas Eriksson, som är förundersökningsledare.

Hundägaren har ännu inte hörts av polis. Utredningen får visa om agerandet varit uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet. Straffvärdet för djurplågeri är böter eller fängelse upp till två år.