2 463 000 kronor har kommunen fått från Skolverket.

– Vi gjorde en kartläggning av våra behov och bad om pengar, och vi fick till i stort sett alla projekt, berättar Lotta Gemfors som är bildnings- och kulturchef i Ödeshög.

Ödeshögs skolor har en stor andel nyanlända elever. Drygt 20 procent av alla elever är födda utomlands, och det ställer stora krav på skolan och lärarna.

Artikelbild

| En ökad medvetenhet och kunskap hos skolpersonalen är bra för alla elever, säger Lotta Gemfors.

– Det är en utmaning för en lärare att var femte elev i klassrummet har ett annat modersmål än svenska, säger Lotta Gemfors. Självklart gäller det att möta alla elever som individer med olika behov, men att så många har olika språk skapar en speciell situation. Det krävs utbildning för att klara det.

Att ha ett annat modersmål än svenska kan vara avgörande för hur det går i skolan, självklart, och det gäller i alla situationer.

– Det kan vara stor skillnad att ha matteprov på sitt modersmål eller på svenska, konstaterar Lotta Gemfors. Vi har nya förutsättningar att möta i skolan, och behöver ny kompetens.

Ödeshögs kommun började med att kartlägga verksamheten i förskolorna och skolorna för att se vilka områden som främst måste utvecklas. Sju olika områden har fått projektpengar från Skolverket. Det handlar om "språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt" och utveckling av studiehandledning; utveckling av skolbiblioteksverksamheten och ledarskapshandledning.

Artikelbild

| Elisabeth Nilfors, professor i pedagogik vid Uppsala universitet, menar att förbättringar gynnar alla elever.

Exakt vad de olika områdena ska innehålla får framtiden utvisa, projektet ska nämligen pågå i minst tre terminer, kanske fyra.

– Lärarna och personalen måste ju själva få påverka vilka studiebesök de vill göra, vilket utbyte vi ska ha med andra kommuner, vilka föreläsningar vi ska ha, hur kompetensen behöver utvecklas.

Artikelbild

| Bara fem av åtta partier kom till Lysingskolan.

Redan innan skolorna hade startat drog projektet igång för all personal i förskolan och skolan. Elisabeth Nilfors, professor i pedagogik vid Uppsala universitet, berättade om sina erfarenheter av integrationsarbete i bland annat Botkyrka.

– Vi fick hjälp av de nyanlända själva med att skräddarsy det som behövdes, berättar hon. Vi insåg snart att mycket av det vi nu gjorde borde vi ha gjort för länge sedan. Förbättringarna gynnade alla.

Och precis så är tanken bakom Ödeshögsprojektet också.

– Det som gynnar de nyanlända i synnerhet, gynnar alla i allmänhet, säger Lotta Gemfors. En ökad medvetenhet och kunskap hos skolpersonalen är bra för alla elever.