På andra plats på listan kommer Lena Lago Berg, därefter Kristina Fredriksson, Jan Fredriksson och Sven Inge Karlsson.

Medelåldern på de 15 kandidaterna är 60 år har partiet räknat ut, och män och kvinnor varvas även om männen dominerar.

Styrelsen med Charles Eriksson som ordförande omvaldes på årsmötet. Där fastställdes också ett valprogram för den nya valperioden.

Lag och ordning står högt på dagordningen. Bättre kommunikationer med omkringliggande orter anses vara nyckeln till utveckling för kommunen och dess näringsliv. Partiet vill också arbeta för att undvika tung trafik genom Ödeshögs centrum