– Om Corren inte skrivit om fallet så hade jag troligen aldrig fått veta vad som hände, säger Jan Fredriksson, god man för den vårdtagare som drabbades.

Han har lämnat in två skrivelser och framfört att kommunen bör anmäla sig själv till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Som vi tidigare skrivit inträffade vanskötseln av en vårdtagare inom hemtjänsten i Ödeshög i juli. En anställd i hemtjänsten gjorde, enligt dokument från Ödeshögs kommun, tillsyn hos en vårdtagare under sen eftermiddag men bytte inte blöja och undersökte inte hur hen i övrigt hade det. Då nattpersonal senare kom dit upptäcktes att hen hade full blöja, intorkad avföring och hade kräkts.

Kommunanställda ska enligt lagen Lex Sarah rapportera missförhållanden till ansvarig chef och kommunen ska utreda dem. Det dröjde åtta dagar tills ansvarig chef informerades.

Jan Fredriksson blev kontaktad av kommunen och fick information om att huvudmannen farit illa men inga detaljer delgavs eftersom arbetsgivaren ännu inte haft samtal med den anställde. Jan Fredriksson säger att han sedan aldrig blev kontaktad på nytt. Tre veckor senare läste han om händelsen i tidningen.

Kommunen har beslutat att inte göra någon anmälan till IVO men har tagit lärdom, enligt kommunchef Ingmar Unosson.

– Som Jan Fredriksson påpekar finns det brister i hanteringen, bland annat informationen till god man. Vi har sett bristerna och vidtagit åtgärder, bland annat med rutiner för hantering när chefer har semester, säger Ingmar Unosson.