På så vis blir den här lösningen ganska billig ändå, tycker den politiska majoriteten, eftersom huset står tomt men hyran ändå måste betalas. Ödeshögspartiet reserverar sig dock av ekonomiska skäl.

Det finns tre olika förslag till lokallösning för Röks skola: att flytta hyrmodulen utan att köpa den; att köpa modulen eller att bygga helt nytt. Det första alternativet beräknas kosta 6,7 miljoner, det andra 9,8 miljoner och det tredje 15,8 miljoner kronor. Att köpa modulen och flytta den till Rök är det alternativ som nu är aktuellt.

– Modulbyggnaden är av riktigt hög kvalitet, säger kommunchef Ingmar Unosson. Den uppfyller alla isolerings- och brandkrav, den har ett bra fasadmaterial, vi får nybyggnadskvalitet till ett lägre pris.

Artikelbild

Och egentligen, konstaterar han, är kostnaden ännu lägre än prislappen säger. Kommunen hade varit tvungen att betala hyra för modulen i vilket fall som helst under de återstående tre år som kontraktet gäller, och det handlar om tre miljoner kronor. Att friköpa den därefter kostar "bara" 1,7 miljoner kronor.

Modulen är alltså en av tre som i dag finns vid Utsiktsvägen i Ödeshög. De hyrdes in i början av 2016 som boende åt de 70 ensamkommande ungdomarna som placerades i Ödeshög. I dag är två av husen tomma men ett av de tre får alltså ett nytt liv i Rök.

Huset placeras framför de befintliga byggnaderna, ut mot vägen. Det minskar skolgårdsytan framför skolan, men lämnar fri lekyta på baksidan av husen. I den nya byggnaden ska skolbarnen inrymmas. Förskoleklassen och ettan får ett klassrum och två grupprum, precis som årskurs 2-3. Personalrum och utrymmen för elevhälsan blir det också.

– Vi räknar med inflyttning efter nyår, säger Ingmar Unosson.

Artikelbild

| Röks nya skolbyggnad.

I den gamla skolbyggnaden blir det utrymmen för förskolan och fritids och den delen renoveras 2019. De båda avdelningarna Tröskan och Harven får varsitt våningsplan.

Charles Eriksson (ÖP) reserverade sig mot beslutet.

– Ödeshögspartiet anser att kommunen noga måste överväga och planera att varje ny investering hamnar rätt, skriver han och tillägger att elevunderlaget inte är analyserat så att det står klart hur trångbodda barnen egentligen är.

– Vi föreslår istället att årskurserna 1-3 överflyttas till Fridtjuv Bergsskolan i Ödeshög för att skapa det nödvändiga lokalutrymmet i Rök. Då slipper kommunen en dyr investering på 10 miljoner kronor.