– Man får absolut inte göra åverkan på en sådan här vall, säger Mats Jansson, ställföreträdande räddningschef vid räddningstjänsten i Ödeshög.

Nu undersöker länsstyrelsen vad som hänt och om någon ska ställas till svars för ingrepp i invallningen.

I fredags eftermiddag fick Jansson samtal från personer som var oroliga över sjöns höga vattenstånd och befarade en översvämning så att intilliggande fastigheter och skogsmark skulle drabbas. Mats Jansson gav sig ut för att inspektera området.

– Det förelåg en stor översvämningsrisk, säger han.

Han upptäckte ett läckage i den invallning som byggts upp för att hindra att Visjön svämmar över, som skedde 2007. Den gången förstördes bland annat delar av Tranåsvägen av vattnet.

De dammluckor som kan reglera vattenståndet i Visjön öppnades under helgen och urtappning påbörjades för att sänka vattenståndet. Först på söndagen hade vattenståndet sjunkit något. Inspektionen avslöjade att någon grävt igenom vallen för att dra en vattenslang.

– Jag var nervös för att hålet skulle kunna öka. Då hade vi haft ett värre scenario med översvämning och vi hade sannolikt behövt ta hjälp av andra räddningstjänster i länet för att försöka pumpa bort allt vatten, säger Mats Jansson.

Nu försöker man sänka vattenståndet i Visjön med totalt 20 centimeter.

Räddningstjänsten vände sig till länsstyrelsen för att reda ut hur vallen ska repareras, vem som ska utföra det och om någon ska hållas ansvarig för grävningen.