Byalaget bjöd in till politiskt samtal i samlingslokalen Lusthuset och politiker från partierna i Ödeshög fick frågor om vad som ar viktigast att arbeta med under den kommande mandatperioden. De fick även frågor om inflyttning och boende på landsbygden. Ett 30-tal åhörare deltog.

Lars-Göran Bonander (SD) inledde och tog upp frågan om fler poliser och att satsa på rättsvårdande myndigheter liksom god åldringsvård. Roger Silfver (C), Håkan Strotz (MP) och Anders Karlsson (S) tog alla tre upp bostadsbyggande som ett av de viktigaste områdena, inklusive ungdomslägenheter och profilerade bostäder på landsbygden.

Annicki Oscarsson (KD) och Jonas Andersson (M) framhöll tillväxt, näringslivsutveckling och företagande som mest angeläget. Bredbandsutbyggnad och företagsparken vi E4:an betonades samt vikten av att anställa en näringslivsutvecklare.

Artikelbild

| Politikerna Roger Silfver (C), Jonas Andersson (N), Lars-Göran Bonander (SD), Håkan Stoltz (MP), Anders Karlsson (S) och Annicki Oscarsson (KD).

Samtalet kom in på inflyttning och boende på landsbygden. Flera betonade vikten av att stärka lokalsamhället och stötta byalagen. Annicki Oscarsson och Jonas Andersson framhöll vikten av att byalag och föreningar får påverka den nya översiktsplanen. KD betonade också att det är viktigt för Boet-Trehörnaområdet att man kan teckna ett avtal med Tranås kommun om barnomsorg, skola och skolskjutsar.

Publikens frågor rörde fria taxiresor för barn till fritidsaktiviteter, gruvbrytning i Norra Kärr och en eventuell framtida kommunsammanslagning.