I dag måste Kulturskolan lägga mycket tid och pengar på att flytta och bygga rum, ljud, ljus och scen när sporthallen ska användas för deras större evenemang, konstaterar Baharan Raoufi-Kvist (Fi).

– Att Kulturskolan inte har någon funktionsduglig större scen innebär att många evenemang inte blir av, säger hon. Även kommunen missar kulturarrangemang för att en scen saknas.

Nu ska sporthallen och hus C renoveras i "Projekt Lysing" för 30 miljoner kronor.

– Fi menar att renoveringen av sporthallen också borde inbegripa en scen som går att variera för dans, teater och musik, säger Baharan Raoufi-Kvist.

– Kommunen säger sig vilja renovera och bygga vid sporthallen för att täcka både fritidsgårdens och Kulturskolans behov. Nu finns ett utmärkt tillfälle att visa att man menar allvar och vill verka för en levande kultur.

Då skulle sporthallen kunna ersätta torget om det regnar, menar Fi, vid arrangemang som Dansens vecka, Förskolans dag, påskfirande och nationaldagen.