Kristdemokraterna, som redan var största parti, har gått framåt kraftigt i Ödeshögs kommun och kan nu välja om man vill samarbeta högerut eller vänsterut. Fullmäktige får den kommande mandatperioden ytterligare ett parti, eftersom Fi fick ett mandat.

Preliminär mandatfördelning i Ödeshög (totalt 35 mandat):

V 0 mandat (-)

S 7 mandat (-1)

MP 1 mandat (-2)

KD 12 mandat (+2)

C 4 mandat (-)

L 0 mandat (-)

M 4 mandat (-)

SD 4 mandat (+1)

FI 1 mandat (+1)

ÖHGP 2 mandat (-1)