Projektet går ut på att jobba i samverkan för att hjälpa Ödeshögsbor som står långt ifrån arbetsmarknaden att få jobb.

Det handlar inte om några nya funktioner utan det nya är att funktionerna flyttar ihop. Arbetskonsulenter, arbetsterapeuter och studievägledare sitter tillsammans. Lokalen har renoverats och blivit ett litet kontorslandskap.

Verksamheten i gamla Karlzons pub i Centrumhuset är utåtriktad – både gentemot individer och mot företag och institutioner.

Artikelbild

| Socialchef Åke Vännman och projektledare Mersiha Karisik på öppet hus för projektet Ökad sysselsättning i Ödeshög.

– Vi vill korta kontaktvägarna mellan kommunens olika enheter. Det är ett tvåårigt projekt, berättar socialchef Åke Vännman när det var öppet hus med mingel på torsdagseftermiddagen.

Mersiha Karisik är projektledare och i lokalen sitter tre arbetskonsulenter, en arbetsterapeut, en syv och två strateger.

– Ödeshög har haft dåliga arbetslöshetssiffror och det har tidigare inte funnits en arbetsmarknadsenhet i kommunen, säger hon som förklaring till att projektet behövs.

Det finns många externa aktörer och myndigheter vars arbete i kommunen kan samordnas härifrån. Det handlar om arbetsförmedling, samverkansförbund, Ödeshögskollektivet – och kommunens egna jobbprojekt, som Klockaregårdsängen. Här får alla en naturlig ingång till kommunens sysselsättningsfrämjande funktioner.

Två miljoner per år satsar kommunen på projektet. Sedan ska man ta ställning om det blir en permanent arbetsmarknadsenhet.

Och läget mellan biblioteket och konditoriet kan knappast bli mer centralt.