Ingmar Unosson började 1 december sin tjänst som bildnings- och kulturchef i Ödeshögs kommun. På måndagen överlämnade han sin utredning om skolverksamheten i kommunen, begränsad från förskoleklasser till och med årskurs 5.

Barn- och utbildningsnämnden fick den vid sittande bord.

– Jag har lämnat vissa rekommendationer på vad jag anser vara den bäst avvägda lösningen, däribland att Boets skola läggs ner men att byggnaderna sparas.

Ingmar Unosson säger att nämnden ska ta beslut om skolverksamheten på ett extra sammanträde 10 april.

Det är inte av kostnadsskäl som Ingmar Unosson föreslår en nedläggning av Boets skola utan han gör det för att han inte kan se en möjlighet att komma upp i ett elevunderlag som skulle göra det möjlighet att ha tre lärare på plats.

Skolan har varit tillfälligt stängd i snart 1,5 år och hade senast 17 elever.

Ingmar Unosson menar att forskningen är förhållandevis samstämmig om att en lärare måste ha tillgång till andra lärare att diskutera pedagogik med för att en skola ska ha hög kvalité.

Idén om att göra skolan attraktivare genom att skapa en naturprofil kan han köpa, men han menar att det bara obetydligt ökar elevunderlaget.

Han pekar på erfarenhet från Laxå kommun och Älmhults kommun där det inte blev någon effekt av att införa naturprofil på två små och nedläggningshotade skolor.

Ditt förslag att lägga ned Boets skola lär inte mötas av applåder från Boets byalag?

– Nej, det tror jag inte, men förhoppningsvis ställer alla upp på utredningen. Jag har försökt att täcka in alla de idéer som funnits och tagit ett helhetsgrepp. Sedan går det inte att räkna sig fram till om en landsbygdsskola ska behållas eller inte utan det måste till en politisk bedömning och ett politiskt beslut.

Bildnings- och kulturchefen säger att han har fått till sig att det är viktigt att skolbyggnaderna ändå fortsätter att användas för kommunal verksamhet.

Han vill därför att det utreds hur lokalerna kan användas för förvaltningens behov.

Han skriver i utredningen att skolan kan utvecklas till en utbildningsplats för elever från samtliga kvarvarande skolor "för t ex en framtida naturskola, lägerskola, undervisning i praktiska/estetiska ämnen, etc".