Det kanadensiska företaget började arbeta i undersökningsområdet vintern 2009, när det fick sitt första tillstånd.

Undersökningstillståndet har förlängts i flera omgångar. Enligt minerallagen kan ett undersökningstillstånd som har gällt i åtta år förlängas med ytterligare två – om särskilda skäl föreligger.

Det gör det, menar Bergsstaten som beslutar om sådana tillstånd. Det finns flera skäl. Dels finns det gott om jordartsmetaller och zirkonium, dels har Tasman Metals ansökt om bearbetningskoncession och dels har företaget lagt ner ett omfattande undersökningsarbete.

Totalt har Tasman investerat ungefär 100 miljoner kronor i området. 2009-2012 genomfördes över 20 000 meter diamantbergborrning. 2014 gjordes ytterligare borrningar, vilket ledde till att företaget bedömde att fyndigheten skulle kunna vara lönsam att bryta.

Bergsstaten sa ja till brytning i maj 2013 men beslutet överklagades till regeringen och högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen sa nej till Tasman Metals ansökan och krävde en plan för hur hela området kring en eventuell gruva kommer att påverkas.

Läs mer: Gruva i norra kärr får nej i domstol.

Frågan är därmed tillbaka hos Bergsstaten. I början av året lämnade Tasmans moderbolag Leading Edge Materials in kompletteringar av ansökan. Nu har en förlängning beviljats av giltighetstiden för undersökningstillståndet till 31 augusti 2019.

Ett antal privatpersoner, fastighetsägare i området, har tidigare överklagat undersökningstillståndet. Naturskyddsföreningen protesterar och menar att Bergsstaten inte uppfyller kraven på samråd innan besluten fattas.

Ödeshögsmoderaterna säger nej till brytning i Norra Kärr och har synpunkter på det senaste beslutet från Bergsstaten.

– Vättern är norra Europas viktigaste dricksvattentäkt, säger Bengt Gideskog (M), kommunfullmäktiges ordförande i Ödeshög. Att starta gruvdrift med stor drift att lakvatten tar sin väg ut till Vättern är oansvarigt – även om gruvbrytningen skulle ge välbehövliga jobb i kommunen.

250 000 personer får sitt dricksvatten från Vättern, påpekar kritikerna, men i framtiden kan det bli betydligt fler. I diskussionerna om Vätterns framtid ingår också försvarets planer på att fortsätta och utöka sin skjutverksamhet och flygövningar över Vättern.

Sista ordet om Norra Kärr är inte sagt än eftersom beslutet att förlänga giltighetstiden för undersökningstillståndet kan överklagas.