Det som så ofta självklart fastslås som "det naturliga" eller "det normala" är inte alltid självklart i djurens värld. Två svanhanar, eller honor, kan hålla ihop lika troget som tvåkönade par och bilda familj.

– Det gäller gäss också, säger Malin Granlund Fält på Naturum Tåkern. Det har jag själv gjort studier på under min utbildningstid.

22 september, i samband med Vadstena Pride, kommer naturum Tåkern ha en guidning om "den normfria naturen". Där slås en hel del myter sönder om vad som är "normalt". Naturens mångfald har inga normer.

Artikelbild

– Hanar kan ruva på ägg, säger Malin Granlund Fält. Det kan vara hanfåglarna som är kamouflagefärgade medan honorna har färgglada fjäderdräkter.

I naturen finns samkönade par, djur som byter kön och är hane som små men hona när de blir större – eller tvärtom, organismer med två kön, fäder som föder barn och mycket mer som inte faller inom "normen".

Det är Naturumvärden Hanna Hederberg som håller i guidningen som pågår i 1,5 timmar.