Förra året gjorde Väntjänsten i Ödeshög nytta i 2 198 timmar.

– Och vi har roligt själva också, intygar Siri Martinsson.

Att bli gammal kan betyda ensamhet. Inga arbetskamrater längre, barnen har flyttat och vännerna är borta, benen och hörseln och synen är inte alltid med som man vill. Hemtjänsten gör stora insatser, men resurserna är begränsade.

Artikelbild

| Ett gäng som varit med ett tag. Lars-Erik Redin, Solveig Redin, Anna-Lisa Berg, Siri Martinsson och Birgitta Blomqvist.

– Då finns Väntjänsten, säger Birgitta Blomqvist som är sekreterare i föreningen. Vi gör mycket, och vill gärna göra mycket mer.

Fler väntjänstutförare behövs, och nu är det dags att anmäla sitt intresse. En introduktionskurs för nya medlemmar startar i januari med diskussioner om bemötande, värderingar, utsatthet, samtalsmetodik – sånt som gör arbetet bättre och lättare.

Väntjänsten i Ödeshög har just firat sitt 20-årsjubileum. Kommunen bjöd på smörgåstårta i Tollstadgården som ett litet tack för alla insatser. Föreningen lever i övrigt på gåvor och ideellt arbete.

– Ett par gånger varje år får vi den kollekt som samlas in i kyrkan, berättar Solveig Redin i föreningen.

Artikelbild

| Trygghetsboendet Fyrväpplingen ligger i anslutning til Solgårdens äldrecentrum. Här har Väntjänsten mycket att göra.

Kyrkan får hjälp av Väntjänsten. Dess medlemmar hjälper till som ledsagare vid gudstjänster och mässor. De assisterar när det är allsångskafé i församlingshemmet, de bjuder in till fika i Bokcaféet och i Hembygdsgården, de gör utflykter till Omberg och Tåkern, ordnar kaffebjudningar och högläsning, går på bio eller kommer helt enkelt och pratar en stund för att skingra ensamheten.

45-50 medlemmar jobbar i hemtjänsten, somliga väldigt mycket och andra lite mindre.

Artikelbild

– Man gör vad man klarar av och vill, säger Birgitta Blomqvist, och det kan ju variera för oss alla.

– Vi kommer ofta till Solgårdens äldrecentrum. Men det finns ju också gamla människor i eget boende som behöver hjälp och sällskap.

Artikelbild

Väntjänsten konkurrerar inte med hemtjänsten.

– Det händer dock att hemtjänsten ringer oss och ber om hjälp, till exempel för ledsagning till vårdinrättningar, säger Birgitta. Det är sådant som de anställda inte hinner med. Och vi hjälper gärna till, då kan personalen stanna kvar och omsorgen blir bättre.

Artikelbild

Föreningen vill gärna få information av hemtjänsten om var deras insatser behövs.

– Hemtjänsten vet ju mycket om hur de gamla har det, säger Siri Martinsson. Det finns många ensamma.