"Vi har hittat runt 65 kroppar bland bråtet", säger Mohammad Sardar Bakhyari, vice ordförande i Maidan Wardaks provinsråd.

I inledningsskedet efter attacken uppgav myndigheterna att tolv dödats. Senare rapporterade Reuters med hänvisning till en källa inom landets försvarsdepartement att över 120 personer kunde ha dödats.

Enligt nyhetsbyrån har militär och regeringsföreträdare uppmanats att inte tala med medier om dådet för att undvika att stridsmoralen i kampen mot talibanerna minskar.

Jag har instruerats att inte offentliggöra dödssiffran. Det är frustrerande att dölja fakta, säger en högt uppsatt källa inom inrikesdepartementet till Reuters.

Den spektakulära attacken mot den väl bevakade militärbasen är ytterligare ett tecken på det tryck som talibanerna lyckats utsätta regeringsstyrkorna för då upprorsrörelsen under de senaste månaderna gått på offensiven.

Måndagens dåd genomfördes samma dag som talibanernas representanter träffade USA:s sändebud Zalmay Khalilzad i Qatar för att försöka lägga grunden till fredssamtal.