Kulturföreningen Ugglan i Vadstena

Ett oförväget sinnelag krävs i dag för att ge ut en kulturtidskrift. Det kan inte precis vara vinster i välfärden som är drivkraften. Snarare är det den obändiga och okuvliga lusten till skapande och kommunikation som är motorn.

Kulturtidskriften FOLIO är en sådan ohejdad produktion, ett flöde av texter, teckningar, dikter, reflektioner, foton, collage. Kultur, konst, serier och poesi. Formgivningen och innehåll känns uppfriskande busig, öppen och lite anarkistisk. Ett ohämmat flow. Kanske en pånyttfödd och ung släkting till Guru Papers som fanns i Linköping i början av 1970-talet. I redaktionen fanns Leif Elggren, Lauri Perälä, Bruno K. Öijer med flera.

Folio ges ut i Vadstena av en relativt ung gruppering av konstnärer, grafiker och poeter. Man blir lite avundsjuk. Varför har inte alla städer och omgivningar en sådan här tidskrift? I dag är det särskilt angeläget i en tid då den breda yttrandefriheten ständigt naggas i kanten. FOLIO ger ifrån sig en munter energi som borde göra alla läsare på gott humör. Måtte den ha lång hållbarhet.