Ekonomi Fjolårets torka ledde till en ökning av importen av spannmål och foder förra året, skriver tidningen ATL.

Importen av spannmål växte med 19 procent, vilket motsvarar 1,4 miljarder kronor. Även importen av djurfoder ökade med motsvarande 15 procent.

Sverige har alltjämt ett handelsunderskott, det vill säga en större import än export, när det gäller jordbruksvaror och livsmedel. De senaste tio åren har gapet mellan import och export växt med 71 procent.

Den totala importen av jordbruksvaror och livsmedel uppgick under förra året till 109 miljarder.