Beslutet att köpa det amerikanska luftvärnssystemet togs i augusti förra året. Kostnaden för inköpet av robotar och radar beräknades då till 12,1 miljarder.

Men enligt rapporten från Försvarets materielverk kan kostnaden bli betydligt högre på grund av underhåll och uppdateringar.

Livscykelkostnaden, det vill säga kostnaden för att ha ett system under hela dess användning, kommer att bli betydligt högre än 12 miljarder. Enligt brittiska och amerikanska erfarenheter utgör anskaffningen ofta en tredjedel till en fjärdedel av den totala kostnaden, säger Martin Lundmark, forskare vid Försvarshögskolan till Ekot.

Totalkostnaden kan alltså bli mellan 30 och 40 miljarder.

Den första leveransen väntas 2021. Först fyra år senare väntas det kunna användas skarpt.

Investeringen beskrivs som en av de största av försvarsmateriel som gjorts i Sverige och innebär ett närmande till flera Natoländer som använder samma system.