Vård Köerna för ensamstående kvinnor som vill ha hjälp med assisterad befruktning skiljer sig mycket åt i landet, visar en granskning av Metro. Köerna på vissa ställen beror på brist på spermier.

Det är ett ständigt pågående arbete. Vi har hela tiden ett rekryteringsbehov. I perioder har vi inga donatorer som är tillgängliga, i perioder lite fler, säger Susanne Liffner, överläkare vid Reproduktionsmedicinskt centrum vid Linköpings universitetssjukhus, där tiden från att utredningen startar till behandling oftast är runt ett år.

På andra ställen, som i Västra Götalands län och Stockholms län, är det främst bristen på resurser som ger långa köer. Västra Götalandsregionen sticker ut med den längsta kötiden – ungefär fyra år.

Ensamstående kvinnor har samma rätt till assisterad befruktning som par sedan den 1 april 2016.