KISA

– Verksamheten fortsätter i avvaktan på en annan lösning och man kan gå dit för att äta, säger kommunalrådet Hans Måhagen (S).

Som Corren berättat förhandlade kommunen med Svenska kyrkan i Kisa om ett övertagande. De långt framskridna planerna sprack när kyrkan backade ur dagarna före jul.

Ansvariga för det LSS-drivna Café Bergdala har visat intresse för att ta över Kindagårds kafé och matsal.

Socialchef Joachim Samuelsson har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna.

– Men det är inget förstahandsval, säger Hans Måhagen.

Målsättningen med att släppa den kommunala driften till en privat aktör är att sänka kommunens kostnader.

– De gör vi inte med LSS-drift. Däremot kan vi eventuellt bereda plats för LSS om vi hittar en annan utförare.

Även om besparingen blir blygsam med en extern entreprenör är den nödvändig, enligt Hans Måhagen.

– För att klara framtida investeringar måste vi spara (läs sänka kostnaderna) tio miljoner per år i tre år. Därför måste vi titta på alla möjligheter till besparingar.