– Vi har lämnat en rapport och Arbetsmiljöverket är nöjda med den och de kommer inte ta utredningen vidare. Det var en olycka och inget man kunnat förutse, säger Johan Lindgren, regementsförvaltare på Skaraborgs regemente, där Kvarns militäranläggning ingår.

Det var den 16 november 2017 som olyckan inträffade under en skarpskjutning med kulsprutor på Prästtomta skjutfält. En officer som agerade säkerhetskontrollant under övningen träffades av en rikoschett som landade strax under ögat. Officeren fick föras akut till Universitetssjukhuset i Linköping för vård. På akutmottagningen befarades en akutoperation vara för riskabel, vilket gjorde att officeren fick opereras av en specialist. Den metallbit som suttit fast strax under ögat togs bort.

Johan Lindgren beskriver händelseförloppet av olyckan:

– Det var en skytt som har skjutit på föremål som legat i vägen. Då har kulan studsat tillbaka. Skytten tittade i siktet och då såg allt bra ut, men det är en bit från siktet ner till kulmynningen och där var föremålen i vägen. Säkerhetskontrollanten såg detta och skulle rätta till skytten, men då sköt denne.

Johan Lindgren menar att om säkerhetskontrollanten inte hade gått fram just i det ögonblicket hade han kanske inte blivit träffad. Men samtidigt poängterar han att ingen har brutit mot de säkerhetsrutiner som funnits.

– Det är ingen som har gjort fel. Det var hans uppgift, säger Johan Lindgren.

Var föremålen felplacerade eller vad de en del av omgivningen?

– De var naturliga stenföremål. Vi tränar ju i skog och mark.

Befälet som skadades rehabiliterades senast vi talades vid, hur ser det ut för honom i dag?

– Han är nu tillbaka i tjänst, dock inte fullt ut ännu, säger Johan Lindgren.

Även om alla säkerhetsåtgärder hade vidtagits vid den aktuella övningen, finns det ändå åtgärder som Försvarsmakten nu tittar på:

– Skytten här hade skyddsglasögon. Däremot är inte säkerhetskontrollanten beordrad att bära skyddsglasögon. Vi överväger nu att införa detta. Det är svårt att säga om de hade kunnat förhindra att han blivit skadad, men vi överväger detta ändå. Vi har tagit det här till en högre nivå.