– Det är en förtjänst till förra sommaren som vi har gott om blåbär, säger Ola Langvall, skogsforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet.

I år slås alltså ett blåbärsrekord. I stora delar av landet förväntas dubbelt så mycket bär som ett genomsnittsår och enligt SLU:s prognoser blir det bästa blåbärsåret sedan mätningarna startade 2003.

Ola Langvall förklarar att mycket ska ha att göra med förra årets rikliga regnväder och sommarens värmebölja som rådde i maj.

– Tack vare den gynnsamma värmen som kom söderifrån i år klarade sig skogen bra utan frostnätter. Blåbärstillgången är framförallt störst i södra Sverige, säger han.

För några år sedan dog mycket av bärriset i Södra Sverige på grund av kall marsmånad utan något skyddande snötäcke. Nu har det återhämtat sig med riklig blomning.

Bärtätheten i Götaland ligger på mer än två gånger över genomsnittet. I södra Norrland räknar man med dubbelt så stor tillgång och i Svealand pekar prognosen mot 1,6 gånger blåbärstäthet. Tillgången på bär i norra Norrland förväntas dock bli sämre med "bara" 90 procent av genomsnittet.

– Skogarna nästan lyser blått och man kan redan nu plocka bären till någon enstaka filtallrik. Jag rekommenderar dock att man väntar ett par veckor till så att fler bär mognar. Med lite regn kan bären växa ytterligare och då kan man passa på att plocka till en blåbärspaj, säger Ola Langvall.