Ekonomin är redan ansträngd inom hälso- och sjukvården. Och det ser inte bättre ut framöver heller. De tidigare prognoserna visar sig ha varit allt för optimistiska. Ett högt inflöde av patienter ökar trycket på länets sjukvård. Nästa vecka träffas ledamöterna i regionstyrelsen för att anta årsbudgeten för 2018 där samtliga nämnderna ska bidra för att få balans i ekonomin. Men det stora såret är förstås hälso- och sjukvården.

– Vi måste se att ekonomin är så pass kärv att det tas steg i rätt riktning, säger Mats Johansson (S) ordförande i regionstyrelsen.

Den nyligen antagna finansbudgeten kvarstår med målet att uppnå ett resultat inom Region Östergötland på totalt 135 miljoner kronor. Kostnadsökningen ska därför regleras inom befintlig budget.

Artikelbild

| Vidtar åtgärder. Att både gasa och bromsa är receptet för att få bukt med de röda siffrorna in om sjukvården, enligt Mats Johansson (S) ordförande i regionstyrelsen.

– Förändringen kommer att leda till hårdare krav på verksamheterna i hälso- och sjukvården att hitta kostnadseffektiviseringar utan att för den skull minska på kvaliteten i vården, säger Mats Johansson.

Samtidigt som kraven på klinikernas ökar så görs en rad satsningar för att utveckla och modernisera sjukvården. Dit hör satsningar på nära vård som är en stor omställning inom hälso- och sjukvården, digitaliserade vårdinsatser som ska ge ett bättre flöde samt åtgärder för att förbättra vårdplatssituationen och operationskapaciteten. Ett annat mål är också att stärka patientsäkerheten samt minska vårdrelaterade skador och infektioner.

– Det är en kombination av att vara väldigt återhållsam med ekonomin och pengar men också en medveten satsning på viktiga områden, säger Mats Johansson.

Är det rimligt att minska kostnaderna utan att det påverkar kvalitén?

Artikelbild

– Ja, det tror jag och alla de som jobbar med det här. Med mer kraftfull operationsplanering, att man kan jobba med kompetensförsörjningsåtgärder så kan vi ändå nå effektivitet utan att försämra kvalitén och kanske till och med förbättra den.

Ser du några risker för patienter?

– Nej, det gör jag inte. Det är nödvändigt att vi minskar det ekonomiska underskottet på verksamhetsnivå. Det är naturligtvis ett långsiktigt hot om vi inte får en budgetsituation som går åt rätt håll. Och det gör det inte just nu. Det är egentligen ett större hot mot patientsäkerheten på lång sikt.