Statistiken visar den tid det tar från det att telefonsamtalet kommer in till SOS-alarm tills dess att ambulansen är på plats där olyckan skett eller där den sjuke befinner sig. Det är bara prio 1-larm som ingår i statistiken, det vill säga sådana vid livshotande symtom eller olycksfall.

I Östergötland var den så kallade responstiden 10,8 minuter i snitt. Responstiden har förbättrats kontinuerligt sedan 2013 då den var knappt en minut längre än 2017. Snittiden för riket är tretton minuter och i Region Örebro län, som ligger tvåa i landet, tog det precis en minut längre än i Östergötland.

Att ambulansen kommer på plats snabbt är ofta livsavgörande. Oddsen för patienten är bättre för varje minut som tjänas in. Inte minst för att den tekniska utvecklingen inom ambulanssjukvården har gjort att avancerad vård och behandling kan ske redan i ambulansen.

– Fantastiskt kul att våra gemensamma strävanden efter ständiga förbättringar ger dessa fina resultat, kommenterar verksamhetsutvecklare Magnus Käck på Region Östergötlands enhet för prehospital vård, i ett mejl till tidningen.

Det är Sveriges lommuner och landsting (SKL) som årligen redovisar och rankar regioner och landsting avseende hur fort ambulansen kommer på plats. Statisktiken finns på webbplatsen Vården i siffror och sammanställs av fakta från SOS Alarm. Uppgifter saknas från Uppsala och Stockholms län samt Västmanland.