Flertalet av de listade områdena är kända sedan tidigare. Nu rangordnar länsstyrelsen de mest förorenade platserna och ansöker dessutom om sex miljoner kronor från Naturvårdsverket. Pengar som ska användas till att även fortsättningsvis undersöka och åtgärda förorenade områden.

- Arbetet med att kartlägga och undersöka områden har kommit en bra bit på väg och nu fortsätter vi med mer konkreta åtgärder för att sanera, säger miljöskyddshandläggare Susanne Karlsson på länsstyrelsens hemsida.

Länsstyrelsens lista toppas av Valdemarsviken, följt av Gusums bruk (se hela listan här bredvid).