Det är anledningen till att Skogsstyrelsen nu startar en kampanj för att få värmeverk och skogsbruk att samverka om askåterföring i länet.

Motverka försurning

Det långsiktiga syftet är att motverka försurning av skogsmark, som kan bli följden när i princip allt i form av grot (grenar, toppar och sämre stamdelar) avlägsnas i samband med gallring och avverkning för att användas som biobränsle.

Artikelbild

| Motverka försurning. Skogsstyrelsen vill att träbränsleaska ska spridas i östgötsk skog för att den långsiktigt ska må bra.

– Problemet är att det inte finns så mycket ren aska att få tag på i länet, säger Anna Hamilton, distriktschef för Skogsstyrelsen i Östergötland.

Den bilden bekräftar även Hillevi Eriksson, klimatspecialist på Skogsstyrelsen i Uppsala.

– Värmeverken har möjlighet att hitta andra sätt att bli av med askan som är billigare än att återföra den till skogen, något som varit speciellt tydligt i Östergötland, säger hon.

Ren träbränsleaska

Det är endast aska från förbränning av träbränsle som kan komma i fråga för återföring till skog. Den betraktas som ”ren” enligt myndigheternas krav. Om avfall blandas in vid förbränningen uppstår en aska som innehåller för mycket tungmetaller och godkänns inte för återföring till skogsmark.

Tekniska verken i Linköping har fem mindre värmeverk i Östergötland som enbart eldas med biobränsle – Tornby, Ljungsbro, Borensberg, Åtvidaberg och Kisa. De använder 64 000 ton skogsbränsle om året vilket resulterar i 960 ton ren aska. Det är i sig är en väldigt liten mängd om man jämför med att avfallsförbränningen vid Gärstadverket genererar cirka 85 000 ton aska under ett år. Den askan får enbart användas som täckmaterial på deponier.

Ingen aska återförs än

Ingen aska från Tekniska verkens biobränsleeldning återförs till skog. I stället drivs två projekt, dels i Borensberg där aska används som näringstillförsel till åkermark, dels i Kisa där bioaskan används som konstruktionsmaterial, bland annat i vägar.

– Vi är positiva till att aska återförs till skog, här finns inget motsatsförhållande. Det handlar mer om logistik för att kunna mellanlagra askan på ett kostnadseffektivt sätt och hitta en entreprenör som kan sprida den i samarbete med skogsbruket, säger Tony Borg, avdelningschef för bränsleanskaffning vid Tekniska verken i Linköping.

"Hälften så dyrt göra fel"

Företaget Askungen Vital i Markaryd har specialiserat sig på hantering av träbränsleaska i hela kedjan – från att hämta den hos värmeverken till återföring i skogsmark. I Östergötland har företaget än så länge bara uppdrag i Boxholmstrakten.

– Kretsloppet i skogen måste slutas och sker inte förrän askan återförs. Men fortfarande gäller bara rekommendationer, när det är regler som krävs. De som tar sitt ansvar borde få någon ekonomisk förmån av staten. I dag är det betydligt billigare att göra fel och kostar hälften så mycket att låta träbränsleaska bli konstruktionsmaterial. Det är vår största konkurrent, säger företagets vd Henrik Pedersen.