Husägare fuskar i allt högre grad med att söka bygglov när de byter färg på huset. Problemet är utbrett. Enbart i Mjölby kommun finns flera exempel. Den dag som politikerna i byggnads- och räddningsnämnden fattade beslut om det gula huset i Skänninge hade de också ett ärende om en fastighetsägare som bytt färg på takpannorna.

I större kommuner, som exempelvis Linköping, är problemet ännu större. Villaägare är numera så snabba på att renovera och byta fasad- och takfärg att tjänstemännen inte hinner med.

Detta har fått Riksantikvarieämbetet att agera. På en välbesökt presskonferens i Stockholm meddelade myndigheten sin nya inriktning.

– När jag läste om detta gula hus i Skänninge insåg jag att vi måste ta krafttag. Villaägare som inte hålls i strama tyglar riskerar att sabotera hela vårt svenska kulturarv. Ta bara det här oskicket att byta ut lertegel mot betongpannor eller ännu värre den hemska tegelpanneplåten, säger Guhnnar Strömsweden, överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.

Men ska ni kontrollera taken också, räcker det inte med fasaderna?

– Absolut. Vi ska börja med färgen på fasaden, men sen kommer vi att ta oss an taken också. Vi har tillsatt en särskild takkommission för att klara av det, svarar Guhnnar Strömsweden.

För att avgränsa uppdraget har myndigheten beslutat att börja med alla gula hus i Östergötland – delvis för att länet verkar vara bland de värsta när det gäller att förvanska bebyggelsen. Guhnnar Strömsweden har redan identifierat de NCS-koder som i fortsättningen är de enda tillåtna för den som vill måla sin husfasad. Flera skarpa gula färger har svartlistats av Riksantikvarieämbetet. Dessa färger kommer därmed i fortsättningen endast att kunna användas inomhus.

Hela Riksantikvarieämbetets lista över godkända färgkoder finns här.

Huset i Skänninge blev inte godkänt av byggnads- och räddningsnämnden eftersom det är tonat så att det har en skarpare gul färg högst upp på fasaden. Det faktum att det är gult gjorde att bedömningen blev extra svår eftersom gult är den korrekta färgen. Här handlade det alltså om att avgöra om det var korrekt nyans.

Beslutet togs inte heller med lätthet. Första gången nämnden i Mjölby skulle fatta beslut sköts ärendet upp och först efter att politikerna gjort ett besök på platsen kunde de enas.

– Och det är också denna svårighet, denna ambivalens kring hur en gul nyans ska bedömas som gör att vi känner att vi måste gripa in, säger Guhnnar Strömsweden.

Arbetet med att kontrollera alla östgötska husfasader ska vara klart till 1 april nästa år.

Se Riksantikvarieämbetets färglista här.